Meest gestelde vragen
Wonen in Nelson

Als je van plan bent om een nieuwbouwwoning te kopen dan komt er veel bij kijken. Wij hebben de meest gestelde vragen verzameld. Grote kans dat jouw vraag hier beantwoord wordt.


Bij het lanceren van een projectwebsite wordt de informatie die op dat moment voorhanden is gepresenteerd. In deze fase is het voor VanWonen van groot belang dat zoveel mogelijk geïnteresseerden zich inschrijven als belangstellende zodat wij in kaart kunnen brengen waar de klantbehoeften en wensen liggen. Dit doen wij meestal door digitaal de woonwensen te inventariseren en klantpanels te organiseren. De input vanuit de klantpanels wordt verwerkt in de ontwikkeling van het project.

Vaak wel! VanWonen wil graag samen met de toekomstige bewoners nadenken over de ontwikkeling van de nieuwbouwwoningen. Omdat het voor ons belangrijk is dat je je thuis gaat voelen in je toekomstige woning. Het bouwen van je droomwoning begint namelijk niet aan de buitenkant maar aan de binnenkant. Daar waar je wensen en ideeën voor een fijn thuisgevoel zitten. Dat doen we door gerichte vragen te stellen en aandachtig te luisteren. Ook de wensen van omwonenden spelen hier een rol. De feedback die wij ontvangen staat centraal in de ontwikkeling van het project.

Mijn VanWonen is een persoonlijke omgeving die alleen voor jou toegankelijk is door in te loggen via de projectwebsite. Hier kan je actuele informatie vinden over het project. Ook vind je hier persoonlijke documenten en de gegevens van je contactpersonen.

Bij VanWonen staan innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel. De woningen voldoen aan de toekomstige duurzaamheidsdoelstellingen en zijn energieneutraal. Dit zorgt niet alleen voor een lage energierekening, maar ook voor een leefbaar klimaat voor de komende generaties.

VanWonen is vanaf het begin tot het eind benieuwd hoe je onze dienstverlening ervaart. Daarom sturen wij gedurende het proces een vijftal enquêtes naar onze klanten om te vragen of alles naar wens verloopt. Hiermee kunnen we in de toekomst onze kwaliteit van dienstverlening en die van onze partners verbeteren.

De voorbereiding van het nieuwbouw project is in volle gang. Tijdens een pre-sale laten wij je kennismaken met de verschillende woningtypes binnen een bandbreedte koopsom (van/tot prijs). Er wordt in deze fase hard gewerkt aan de definitieve afronding van het plan. Samen met de aannemer worden de details voor materiaalkeuze en de bouwkosten inzichtelijk gemaakt. Meestal kan je je  tijdens de pre-sale online inschrijven op één of meerdere bouwnummers en hierbij je voorkeur aangeven.

Via de projectwebsite kan je je online inschrijven en je voorkeuren voor woningtype of bouwnummer aangeven. Dit doe je door op de projectwebsite te klikken op de button ‘interesse’. Allereerst vul je je NAW-gegevens in. Je ontvangt binnen enkele minuten een bevestigingsmail met daarin een link waarmee je de aanmelding kunt afronden en een account in Mijn VanWonen kunt aanmaken. In deze persoonlijke Mijn VanWonen omgeving kan je actuele informatie vinden over dit project en belangrijke gegevens inzien, wijzigen of aanvullen én wanneer beschikbaar: online inschrijven. Je kan één of meerdere bouwnummers aangeven die je voorkeur hebben. Je kan tevens een volgorde in deze voorkeur aangeven. Alleen volledig ingevulde online inschrijfformulieren tellen mee als inschrijving. Je ontvangt na de inschrijving een bevestiging per e-mail. Per (toekomstig) huishouden is slechts één inschrijving toegestaan, dubbele inschrijvingen worden uitgesloten. Alle aanvragen binnen de inschrijfperiode maken evenveel kans op toewijzing. VanWonen wil iedereen een gelijke kans geven op een nieuwbouwwoning. Wij gaan ervanuit dat je op het moment van inschrijving een financiele toets gedaan hebt om te bepalen of het voor jou financieel haalbaar is. Je hoeft geen opgave te doen van spaargelden en inkomensgegevens tijdens de inschrijving.

Na het sluiten van de inschrijfperiode worden alle gegevens van de inschrijfformulieren verzameld en door ons gecontroleerd. Vervolgens worden de woningen digitaal toegewezen. Wij streven er naar om iedereen zo snel mogelijk na sluitingsdatum te informeren over de uitkomst van de toewijzing. Is er geen woning aan jou toegewezen, dan word je automatisch op de reservelijst geplaatst.

Dat is goed nieuws! Je wordt uitgenodigd voor een verkoopgesprek met de VanWonen klantmanager. In dit gesprek worden de (voorlopige) verkooptekeningen en alle bijbehorende verkoopdocumenten zorgvuldig met je doorgenomen. Alle verkoopdocumenten hebben wij verzameld in een uitgebreide verkoopmap. Denk hierbij aan de technische omschrijving, de meer-/minderwerklijst, etc. Heb je nog geen financieel adviesgesprek gedaan, dan is dit een goed moment.

Na het verkoopgesprek vraagt de klantmanager of je een optie op de woning wilt. Een optie houdt in dat het bouwnummer tijdelijk voor jou gereserveerd wordt. Een optie verplicht je nog tot niets en is kosteloos. In deze bedenktijd kan je uitzoeken of je definitief over wilt gaan tot aankoop van de woning. Uiteraard beantwoorden wij jouw vragen graag zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Past de woning niet bij jouw woonwensen dan wordt de optie geannuleerd. Hiervan ontvangen wij graag een bevestiging per mail, waarna wij vrij zijn om een andere kandidaat te benaderen.

Bij nieuwbouw is er geen kosten kosten (k.k.), maar een koopsom v.o.n. Eenkoopsom vrij op naam betekent dat je koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief bijkomende kosten zoals:

 • Grondkosten: nadat de opschortende voorwaarden zijn vervallen word je over de grondkosten rente in rekening gebracht;
 • Bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging;
 • Kosten van architect en overige adviseurs;
 • Aanleg- en aansluitkosten van water, elektra en riolering;
 • Aanlegkosten telefoon en kabel;
 • Gemeentelijke leges;
 • Notariskosten voor de aankoop van je woning;
 • Omzetbelasting (nu 21%; eventueel wettelijke wijzigingen van dit BTW-tarief worden aan je doorberekend) ;
 • Kosten Waarborgcertificaat Woningborg

De kosten die niet in de V.O.N. prijs zitten zijn o.a:

 • Kosten voor eventueel meerwerk;
 • Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, internet en kabel;
 • De afsluitprovisie en notaris- en kadasterkosten voor je hypotheek;
 • Kosten voor het aanvragen van hypotheekgarantie;
 • Renteverlies tijdens de bouw;
 • En vergeet de inrichting van je huis en de tuin niet, zodat het helemaal je thuis wordt.

Wanneer je de beslissing hebt genomen om tot aankoop over te gaan, wordt de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst voor jou in concept opgemaakt.
Deze documenten zijn goedgekeurd door de projectnotaris en het Waarborggarantiefonds. De koopovereenkomst wordt gesloten met VanWonen (aankoop grond) en de aannemingsovereenkomst met de aannemer (bouw woning). Ter voorbereiding op de ondertekening ontvang je de concept overeenkomsten ter beoordeling. Voor vragen over de inhoud van beide overeenkomsten kan je terecht bij je klantmanager. Na jouw akkoord worden beide overeenkomsten ter digitale ondertekening aangeboden.

Na goedkeuring van de overeenkomsten ontvang je de definitieve koop- en aannemingsovereenkomst per email. De documenten worden digitaal ondertekend: hierin zijn twee mogelijkheden.

 1. Thuis ondertekenen: koop je samen dan ontvangt eerst koper één de email ter ondertekening en nadat deze is ondertekend ontvangt koper twee de email ter ondertekening.
 2. Samen met klantmanager ondertekenen: Je kan ook samen met jouw klantmanager de inhoud van de overeenkomsten doorspreken om daarna gezamenlijk de overeenkomsten te ondertekenen (digitaal/fysiek).  Nadat alle personen ondertekend hebben, worden de overeenkomsten verwerkt en binnen een aantal werkdagen aan jou per e-mail verstuurd. Deze zijn dan ook te raadplegen in Mijn VanWonen.

Nadat je de door alle partijen ondertekende koop- en aannemingsovereenkomst per e-mail ontvangen heeft, gaat de bedenktijd van 1 kalenderweek in.

Bij een nieuwbouwwoning kan gekozen worden voor meerwerk, afhankelijk van jouw persoonlijke wensen. Hoewel je woning met aandacht is ontwikkeld, wil je misschien sommige zaken naar eigen wens uitvoeren. Hiervoor stelt de aannemer een ‘meer- en minderwerk-lijst’, ook wel koperskeuzelijst genoemd, beschikbaar.

Er zijn meestal 3 soorten aanvullende keuze-lijsten:

 • ruwbouwlijst: bijv. uitbouw, dakkapel, garage etc.
 • afbouwlijst: bijv. wandcontactdozen, loze leidingen, etc.
 • showroom: bijv. keuken, sanitair en tegelwerk.

Zodra de deadline voor het doorgeven van het gewenste meer- en minderwerk is verstreken, worden alle door jou gekozen opties (inclusief keuzes vanuit de showrooms) verwerkt in een opdrachtbevestiging en bijbehorende optietekening. Deze tekening is een vastlegging van hetgeen samen met je kopersbegeleider is aangegeven via de meer- en minderwerkopties.

Er zijn geen vragen gevonden.

"Ik sta je graag te woord om al je vragen te beantwoorden!"